dhaqangalka_Waxkabedelka_iyo_kaabista_Xeerka_Ismaamulka_Gobolada_iyo_Degmoyinka