Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 1aad: Bilaha  January, February iyo March