Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 1aad: Cadadka, 11aad